Opłaty

    Klienci firmy “Odzysk” nie wnoszą żadnych opłat przed otrzymaniem na wskazane przez siebie konto zwrotu podatku z Niemiec. Podane stawki zawierają całość opłat z wliczonym już podatkiem VAT, łącznie z kosztami odwołań, i tłumaczeń przysięgłych w związku z ewentualnymi sporami z niemieckimi urzędami finansowymi. Pojęcie kosztów ukrytych i dodatkowych oraz manipulacji kursowych jest obce praktyce naszej firmy.

    Za odzyskanie podatku z Niemiec biuro „Odzysk” pobiera prowizję wynoszące od 5% do 9% kwoty zwrotu podatku po jego otrzymaniu. Wysokość prowizji zależy od przewidywanej wielkości zwrotu oraz stopnia złożoności danego przypadku. Zwyczajowo przy wyższych zwrotach stosowane są jeszcze upusty wynoszące do 15% należnej prowizji. Przy zwrotach niewielkich, poniżej 450 euro minimalna opłata wynosi 160-, zł


    Biuro Odzysk – po otrzymaniu kompletu dokumentów- informuje podatnika o wielkości możliwego do uzyskania zwrotu podatku. W przypadku gdyby podatnik nie akceptował przedstawionego mu wyliczenia biuro Odzysk- bez żadnych opłat zwraca mu dokumenty.